Aktualności

Rozwój psychoseksualny dziecka

W dniu 14 listopada w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się szkolenie „Rozwój psychoseksualny dziecka”, prowadzone przez psycholog Anettę Pęczak. Gościliśmy nauczycieli, pedagogów i pedagogów specjalnych ze szkół i przedszkoli powiatu tureckiego. W trakcie spotkania z uczestniczkami przyglądałyśmy się normatywnym dziecięcym zachowaniom, związanym z rozwojem psychoseksualnym, analizowałyśmy ich rolę i znaczenie. Zastanawiałyśmy się nad interwencjami w zakresie zachowań nieprawidłowych. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi. Uwzględniłyśmy indywidualne dziecięce doświadczenia, w tym traumy wczesnodziecięce.
Serdecznie dziękuję uczestniczkom za klimat spotkania - poszanowania dziecka, jego potrzeb, niejednokrotnie trudnych do rozpoznania, a dających tak widoczne przejawy w zachowaniach.

Galeria