Bo najważniejsza jest RODZINA

Pedagogika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Pedagogika

Psychologia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Psychologia

Logopedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Logopedia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku opiniuje i orzeka, ale nie tylko...

Poradnia przede wszystkim zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz opiniowaniem i orzecznictwem o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z tej formy pomocy możemy skorzystać np. jeśli niepokoi nas rozwój czy zachowanie naszego dziecka lub też gdy chcemy zdiagnozować jego potencjał intelektualny.