Bo najważniejsza jest RODZINA

Pedagogika

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak

Pedagogika

Psychologia

„Kiedy patrzę na świat jestem pesymistą, ale kiedy patrzę na ludzi, jestem optymistą” Carl Rogers

Psychologia

Logopedia

„To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia." Jonathan Carroll

Logopedia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Poradnia służy bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dzieciom od momentu urodzenia, a także młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu tureckiego.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku opiniuje i orzeka, ale nie tylko...

Poradnia przede wszystkim zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz opiniowaniem i orzecznictwem o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z tej formy pomocy możemy skorzystać np. jeśli niepokoi nas rozwój czy zachowanie naszego dziecka lub też gdy chcemy zdiagnozować jego potencjał intelektualny.