Nasza oferta

SIEĆ WSPÓŁPRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 20.10.2021 roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się I spotkanie szkolnych doradców zawodowych – prelekcja połączona z dyskusją, pt. „Tożsamość doradcy zawodowego w szkole i placówce edukacyjnej”. Oprócz  promowania OTK i zachęcania do aktywnego włączania się szkół w inicjatywę w kolejnych latach, głównym celem spotkania było przyjrzenie się „sylwetce” szkolnego doradcy zawodowego w kontekście wymaganych kompetencji, obowiązków, celów, które realizuje w oparciu o definicje i przepisy obligujące szkolnych doradców zawodowych. Celami pośrednimi spotkania były m. in. zwiększenie świadomości doradcy w zakresie oczekiwań uczniów i rodziców wobec działań szkolnego doradcy zawodowego, zachęcanie szkolnych doradców do współpracy z Poradnią oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze doradztwa zawodowego. Efektem spotkania było nawiązanie współpracy w ramach sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych i wyznaczenie koordynatora sieci Teresy Kolińskiej. Spotkanie było płaszczyzną wymiany informacji w zakresie pełnionych przez doradców zadań i form ich realizacji w poszczególnych szkołach oraz sposobów organizacji własnego warsztatu doradcy w oparciu o aktualne rozporządzenie. Stanowiło to cenne uzupełnienie wykładu o praktyczne doświadczenia i przykłady dobrych praktyk. Doradcy wypełnili ankiety i  po dokonaniu analizy ankiet wyciągnęliśmy wnioski do dalszej pracy.

                                                                    Koordynator Sieci Doradców Zawodowych: Teresa Kolińska


 

Galeria