Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli - „Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami SI”

W dniu 18 czerwca  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się szkolenie „Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej”, dedykowane nauczycielom, pracującym z dziećmi w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Szkolenie prowadziły psycholog Anna Gradecka-Porada oraz pedagog Katarzyna Frącala.. Gościliśmy nauczycieli, pedagogów i pedagogów specjalnych ze szkół i przedszkoli powiatu tureckiego. W trakcie spotkania z uczestniczkami omawiałyśmy objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego,  analizowałyśmy ich wpływ na zachowanie i emocje dziecka. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, aby lepiej rozumieć zaburzenia przetwarzania sensorycznego i postrzegać nasze „niegrzeczne” czy „leniwe” dzieci w zupełnie innym świetle. „Nie - zgrane” dziecko jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli, wszystko może je rozpraszać – kolega z klasy, szelest, zapach ze stołówki, drapiąca metka przy koszulce. Burzy to relacje dziecka z nauczycielami i kolegami z klasy. Zdobywanie wiedzy na temat przetwarzania sensorycznego może powodować, że stajamy się bardziej wrażliwi na potrzeby sensoryczne dzieci i możemy niektóre z nich zaspokajać również w placówkach. Partnerstwo dom-szkoła ma pomóc dzieciom w osiągnięciu sukcesu na miarę ich możliwości,  a wiele małych zmian w otoczeniu może mieś duży pozytywny wpływ na zachowanie dzieci. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, aby odnieść sukces edukacyjny, sukces w relacja z otoczeniem potrzebują naszego zrozumienia i wsparcia.

Serdecznie dziękuję uczestniczkom za to kolejne spotkanie- wymianę doświadczeń, duże zrozumienie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

Galeria