Nasza oferta

Dla placówek oświatowych i szkół

Tematyka zajęć dla nauczycieli proponowanych przez Poradnię w roku szkolnym 2021/2022.Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą zajęć zamieszczoną poniższym w załączniku.

 1. Depresja u dzieci i młodzieży.
 2. Opieka nad uczniem zdolnym w szkole.
 3. Jak pracować z uczniem z niedosłuchem w szkole podstawowej?
 4. Dziecko w rodzinie z problemem przemocy.
 5. Praca z uczniem trudnym.
 6. Zasady i formy skutecznej współpracy szkoły z rodzicami.
 7. Szkolna interwencja profilaktyczna.
 8. Analiza opinii i orzeczeń w praktyce szkolnej.
 9. Biologiczne i społeczne determinanty kształtowania się poczucia tożsamości płciowej.
 10. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci.
 11. Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka.

Pliki do pobrania