Nasza oferta

Dla placówek oświatowych i szkół

Tematyka zajęć dla nauczycieli proponowanych przez Poradnię.Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą zajęć zamieszczoną poniższym w załączniku.

  1. Depresja u dzieci i młodzieży.
  2. Opieka nad uczniem zdolnym w szkole.
  3. Jak pracować z uczniem z niedosłuchem w szkole podstawowej?
  4. Dziecko w rodzinie z problemem przemocy.
  5. Praca z uczniem trudnym.
  6. Zasady i formy skutecznej współpracy szkoły z rodzicami.
  7. Szkolna interwencja profilaktyczna.
  8. Analiza opinii i orzeczeń w praktyce szkolnej.

Pliki do pobrania