Poradnia

Kadra pedagogiczna

Kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku tworzą nauczyciele zaangażowani w swoją pracę, posiadający kilka specjalności: psycholodzy (w tym psycholog/logopeda/terapeuta), pedagodzy (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog), logopedzi (neurologopeda, logopeda/pedagog), psychoterapeuta, pedagodzy terapeuci, terapeuci  integracji sensorycznej, doradcy zawodowi, mediator. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej -  mgr inż. Barbara Piąstka - Dopieralska (pedagog/tyflopedagog)

Psycholodzy:

 1. mgr Anna Gradecka-Porada                                                  
 2. mgr Anetta Pęczak                                        
 3. mgr Anna Zawadka-Kwaśny                         
 4. mgr Barbara Łuczak                                       
 5. mgr Patrycja Ambroziak        
 6. mgr Kinga Andrzejewska               

Pedagodzy :                                               

 1. mgr Katarzyna Frącala                                  
 2. mgr Teresa Kolińska                                      
 3. mgr Magdalena Kaniewska-Przygońska       
 4. mgr Adriana Łajdecka

Logopedzi:

 1. mgr Ewa Kujawa                                            
 2. mgr Mirosława Miśko                                     
 3. mgr Aleksandra Sztrymer
 4. mgr Monika Maciejewska                               
 5. mgr Agata Świerk