Poradnia

Kadra oraz dyżury pracowników pedagogicznych

Kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku tworzą nauczyciele zaangażowani w swoją pracę, posiadający kilka specjalności: psycholodzy (w tym psycholog/logopeda/terapeuta), pedagodzy (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog), logopedzi (neurologopeda, logopeda/pedagog), psychoterapeuta, pedagodzy terapeuci, terapeuci  integracji sensorycznej, doradcy zawodowi, mediator. 

 

 1. Anna Gradecka-Porada                            psycholog
 2. Aleksandra Miller-Janicka                         psycholog
 3. Anetta Pęczak                                          psycholog
 4. Anna Zawadka-Kwaśny                            psycholog
 5. Barbara Łuczak                                        psycholog
 6. Patrycja Adamczewska-Mobarak            psycholog
 7. Romualda Zagozda-Frątczak                  psycholog
 8. Barbara Piąstka - Dopieralska                 pedagog
 9. Ewa Pluta                                                 pedagog
 10. Katarzyna Frącala                                   pedagog
 11. Teresa Kolińska                                       pedagog
 12. Magdalena Kaniewska-Przygońska        pedagog
 13. Monika Maciejewska                                logopeda
 14. Agata Świerk                                           logopeda
 15. Ewa Kujawa                                            logopeda 
 16. Mirosława Miśko                                      logopeda
 17. Aleksandra Sztrymer                               logopeda