Nasza oferta

Dla rodziców

Tematyka zajęć dla rodziców proponowanych przez Poradnię w roku szkolnym 2021/2022.Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą zajęć zamieszczoną poniższym w załączniku.

 1. Jak zachęcać dzieci do samodzielności?
 2. Budowanie relacji z dzieckiem.
 3. Konflikty między rodzeństwem.
 4. Jak wspierać poczucie własnej wartości
  u dziecka?
 5. Gdy w rodzinie pojawia sięmłodsze dziecko.
 6. Współpraca z nastolatkiem.
 7. Jak wspierać nastolatka w przeżywanych przez niego trudnościach?
 8. Jak być wspierającym rodzicem?
 9. Kształtowanie dojrzałości i odporności emocjonalnej dziecka.
 10. Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły?
 11. Agresja i przemoc w szkole.
 12. Biologiczne i społeczne determinanty kształtowania się poczucia tożsamości płciowej.
 13. Dojrzałość szkolna.
 14. Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?
 15. Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka.
 16. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci.
 17. W jaki sposób wspierać i rozwijać talent u dzieci?

Pliki do pobrania