Nasza oferta

Dla rodziców

Tematyka zajęć dla rodziców proponowanych przez Poradnię. Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą zajęć zamieszczoną poniższym w załączniku.

 1. Jak zachęcać dzieci do samodzielności?
 2. Budowanie relacji z dzieckiem.
 3. Konflikty między rodzeństwem.
 4. Jak wspierać poczucie własnej wartości
  u dziecka?
 5. Gdy w rodzinie pojawia sięmłodsze dziecko.
 6. Współpraca z nastolatkiem.
 7. Jak wspierać nastolatka w przeżywanych przez niego trudnościach?
 8. Jak być wspierającym rodzicem?
 9. Kształtowanie dojrzałości i odporności emocjonalnej dziecka.
 10. Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły?
 11. Agresja i przemoc w szkole.
 12. Dojrzałość szkolna.
 13. Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?
 14. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 15. Rozwój mowy dziecka. Norma rozwojowa a symptomy nieprawidłowości.
 16. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej- zabawy rozbudowujące zmysły.

Pliki do pobrania