Poradnia

RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 62-700 Turek, reprezentowana przez Dyrektora Barbarę Piąstka – Dopieralską.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Galińską można się kontaktować pisemnie pocztą elektroniczną,mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.

Pliki do pobrania