Poradnia

Terminarz Zespołów Orzekających

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego

Godzina 

09.09.2022

730

23.09.2022

 730

07.10.2022

 730

21.10.2022

 730

04.11.2022

 730

18.11.2022

 730

02.12.2022

 730

16.12.2022

 730

05.01.2023

730

20.01.2023

730

03.02.2023

730

17.02.2023

730

03.03.2023

730

17.03.2023

730

31.03.2023

730

14.04.2023

730

28.04.2023

730

11.05.2023

730

25.05.2023

730

16.06.2023

730

30.06.2023

730

W sprawach pilnych dyrektor poradni wyznacza dodatkowe terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.