Poradnia

Terminarz Zespołów Orzekających

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego Godzina 
11.09.2020  1100
25.09.2020  1100
09.10.2020  1100
23.10.2020  1100
06.11.2020  1100
20.11.2020  1100
04.12.2020  1100
18.12.2020  1100
   

W sprawach pilnych dyrektor poradni wyznacza dodatkowe terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.