Poradnia

Terminarz Zespołów Orzekających

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego

Godzina 

08.09.2023

730

22.09.2023

 730

06.10.2023

 730

20.10.2023

 730

03.11.2023

 730

17.11.2023

 730

01.12.2023

 730

15.12.2023

 730

29.12.2023

730

12.01.2024

730

26.01.2024

730

09.02.2024

730

23.02.2024

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

 

730

   
W sprawach pilnych dyrektor poradni wyznacza dodatkowe terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.