Poradnia

Terminarz Zespołów Orzekających

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego Godzina 
11.09.2020  1100
25.09.2020  1100
09.10.2020  1100
23.10.2020  1100
06.11.2020  1100
20.11.2020  1100
04.12.2020  1100
18.12.2020  1100
15.01.2021 730
29.01.2021 730
03.02.2021 730
12.02.2021 730
26.02.2021 730
12.03.2021 730
26.03.2021 730
09.04.2021 730
23.04.2021 730
06.05.2021 tj. czwartek 730
21.05.2021 730
04.06.2021 730
18.06.2021 730
02.07.2021 730
09.07.2021 730
13.08.2021 730
27.08.2021 730

W sprawach pilnych dyrektor poradni wyznacza dodatkowe terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.