Aktualności

Zajęcia grupowe z integracji bilateralnej w PPP Turek

Dnia 14. 06.2024 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyły się ostatni raz w tym roku szkolnym zajęcia grupowe z integracji bilateralnej dla dzieci od 5 do 8 roku życia. Program odbywał się cyklicznie i miał na celu: 

- Poprawę w zakresie koordynacji i współpracy obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). 

- Usprawnianie koordynacji motoryki dużej, kontroli mięśni odpowiedzialnych za motorykę małą, równowagę, stymulację ruchową, słuchową i wzrokową. 

Trudności w koordynacji obustronnej prowadzą do problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z pamięcią, rozumieniem instrukcji, czytaniem, pisaniem oraz mówieniem. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach aktywnie i wytrwale wykonywały ćwiczenia samodzielnie lub z pomocą logopedów, bardzo dobrze się bawiły ,zawierały nowe znajomości. Można zauważyć poprawę w funkcjonowaniu uczestników programu w zakresie dużych i małych ruchów, rozróżnianiu stron prawa – lewa , koncentracji uwagi i percepcji słuchowej. Wszystkie ćwiczenia były przekazywane rodzicom do systematycznego realizowania w domu. 

Od przyszłego roku szkolnego rozpocznie się kolejna edycja programu Integracji Bilateralnej z wybraną grupą dzieci.  

Prowadzące:

Mirosława Miśko

Ewa Kujawa

 

                                                                                                                                                       

 

Galeria