Aktualności

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

           6 marca każdego roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej od 2004 roku obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy ,w Polsce od 2007 roku. Wydarzenie ma na celu zachęcanie rodziców do korzystania z darmowych diagnoz logopedycznych swoich dzieci, których rozwój mowy budzi niepokój. Celem akcji jest ułatwienie osobom z trudnościami w komunikacji dostępu do profesjonalnej diagnozy logopedycznej. Działania te kierowane są do pacjentów , przede wszystkim dzieci, u których występują trudności w komunikacji, rodziców niemowląt, których niepokoi rozwój mowy dziecka. Myślą przewodnią EDL była ,,Rola logopedów w intensywnej terapii i medycynie ratunkowej”.

     W tym roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku do akcji związanej z EDL włączeni zostali pediatrzy z tureckich przychodni, którzy kierowali dzieci na badania do naszej poradni. Ogromne podziękowania kierujemy do przychodni : „Rodamed”, „Medicus- spółka lekarzy Partnerskich oraz  „Przychodnia lekarska Skowrońska Majdańska”. Informacje o prowadzonych przez poradnię badaniach rodzice mogli również uzyskać ze strony internetowej porani.

     6 - 7 marca 2023 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku logopedzi prowadzili bezpłatne diagnozy logopedyczne, konsultacje i porady. Dodatkowo można było zapisać się na bezpłatne przesiewowe badanie słuchu. Multimedialny program, którym badano zgłaszające się dzieci to program  do wykonywania przesiewowych badań słuchu u dzieci przedszkolnych „Słyszę dla przedszkolaków”. Został on opracowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Głównym celem tego badania jest wczesne wykrycie zaburzeń , jak również  w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

      Łącznie w tych dniach przebadano 35 dzieci, u których wykryto nieprawidłowości związane z mową , jak również ze słuchem. Badania te miały na celu wczesne wykrycie wad mowy, zaburzeń komunikacji oraz wad słuchu. Logopedzi po przeprowadzonym badaniu udzielili porad i instruktażu do dalszej pracy  . W razie konieczności kierowali rodziców na dalsze, specjalistyczne badania, w tym badania audiologiczne, ortodontyczne lub neurologiczne.

      Ten dzień był również okazją do złożenia podziękowań logopedom przez  Pana Starostę Dariusza Kałużnego oraz Pana Sławomira Kosobudzkiego- naczelnika Wydziału Edukacji. Na ręce Pani dyrektor Barbary Piąstki-Dopieralskiej złożyli kwiaty oraz wręczyli dyplom w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego za troskę i opiekę logopedyczną dzieci i młodzieży z Powiatu Tureckiego życząc im dalszych sukcesów i zadowolenia w życiu zawodowym.   

                                                                                                              Opracowała Ewa Kujawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria