Aktualności

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU TURECKIEGO

14 grudnia 2022 r. odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Tureckiego. Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie, natomiast gospodarzem Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Brali w nim udział wizytatorzy z Delegatury Konin, dyrektorzy szkół i przedszkoli Powiatu Tureckiego oraz dyrektor i psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Podczas spotkania wręczono wybranym uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów, następnie goście wysłuchali krótkiego koncertu świątecznego przygotowanego przez licealistów, a w części merytorycznej psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Anetta Pęczak przedstawiła prezentację pt. „Zapewnienie uczniom wsparcia adekwatnego do ich potrzeb i możliwości”. Prezentacja poświęcona była tematyce ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiono model pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, zadania nauczyciela i wychowawcy w rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, zasady indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówiono również problematykę ucznia w kryzysie psychicznym.

 

Galeria