Aktualności

Zajęcia grupowe dla dzieci uczestniczących w programie „Za życiem” oraz warsztaty dla rodziców

W dniu  24.11.2022 odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci uczestniczących w programie „Za życiem” oraz warsztaty dla rodziców.

Zajęcia  grupowe ukierunkowane  były na:

  • rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej;
  • rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych i słuchowych;
  • kształtowanie współpracy ze współćwiczącymi i umiejętności integrowania się;
  • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa;
  • zapraszanie do współdziałania (a nie współzawodnictwa);
  • uczenie czekania na swoją kolej (dzielenia się);
  •  doskonalenie spostrzegawczości i refleksu;
  • uczenie przestrzegania zasad i słuchania poleceń;
  • ćwiczenia poczucia rytmu;
  • gwarantowanie dużej ilości ruchu pełnego dobrej zabawy.

Zajęcia dla dzieci zorganizowały: pedagog Teresa Kolińska, neurologopeda Aleksandra Sztrymer, logopeda Mirosława Miśko.

Warsztat dla rodziców na temat zachowań trudnych i sposobów postępowania proprowadziła - psycholog Anna Zawadka-Kwaśny.

 

Galeria