Aktualności

Moje zmysły pomocą w poznawaniu świata i pokonywaniu barier

W ramach programu „Za życiem” przeprowadzone zostały zajęcia grupowe „Moje zmysły pomocą w poznawaniu świata i pokonywaniu barier” polegające na ćwiczeniach słowno ruchowych z wykorzystaniem technik logorytmicznych, wzbogacaniu doświadczeń w zakresie percepcji wzrokowej, kształtujące poczucie rytmu.

Dzieci poprzez udział w zajęciach:

  • rozwijały spostrzegawczość wzrokową

  • kierunkowość spostrzegania

  • pamięć wzrokową, analizę i syntezę wzrokową

  • rozwijały procesy poznawcze: spostrzeganie, zapamiętywanie, koncentrację uwagi, rozwój motoryki małej i dużej

  • rozwijały poczucie rytmu, metrum i tempa

  • kształtowały swoją aktywność i kreatywność

  • rozwijały umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia prowadziły: Teresa Kolińska i Aleksandra Sztrymer.

 

Galeria