Aktualności

Kryzys psychiczny u młodzieży

27 października psycholog Poradni, Anetta Pęczak, spotkała się z młodzieżą z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku w Stowarzyszeniu „Przystań”.
Tematem spotkania był kryzys psychiczny u młodzieży, z uwzględnieniem możliwości pomocy rówieśniczej, ale też konieczności korzystania ze wsparcia dorosłych, w tym wsparcia psychologicznego.
Prelekcja włączona była w spektakl profilaktyczny „My, wszyscy, każdy”, wystawiony przez grupę teatralną „Poruszenie”. Zarówno przedstawienie, jak i prelekcja niosły przesłanie, że w trudnych sytuacjach życiowych można i należy szukać pomocy. Istnieją drogi wyjścia z problemu lub kryzysu, ale w osamotnieniu zwykle ich nie widzimy, nie wierzymy też w możliwość zmiany.
Na spotkanie przybyło około 250 osób.

 

Galeria