Aktualności

"Poznajemy zawody - świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka"

W dniach 01.02.2021 oraz 08.02.2021 na terenie Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku odbyły się zajęcia „ Kim chciałbyś być” w grupie 5-6 latków.

Kim będziesz, gdy dorośniesz? Pytanie to często zadawane jest przez dorosłych dziecku. Jednak odpowiedziom na to i podobne pytania nie przypisujemy rangi decyzji ostatecznych.

W okresie przedszkolnym, a więc na długo zanim dziecko zdecyduje o podjęciu zawodu, kształtują się konkretne postawy dziecka w stosunku do samego siebie i innych. Zgromadzone osobiste doświadczenia w tej materii budują osobowość, zainteresowania, skłonności, motywują do podejmowania aktywności i doskonalenia umiejętności dziecka. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, rodzeństwo i osoby z najbliższego otoczenia. Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci, w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z rożnymi formami pracy ludzkiej. Pojawiają się zabawy: w lekarza, w strażaka, policjanta, nauczyciela, w szkołę. Dzieje się to przez naśladowanie czynność ludzi dorosłych.

Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowego stosunku do pracy ludzkiej, darzenie jej szacunkiem, ukazanie pracy jako bardzo ważnej w życiu człowieka. Dały możliwość zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów, poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców

 oraz rodziców innych dzieci, rozpoznawanie   po   stroju   osób   pełniących   ważne   funkcje społeczne, poszerzenie   zasobu   słownictwa   o   nieznane   dotąd   wyrażenia   związane   z   określonym zawodem, przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych.

Poprzez zabawy zespołowe nie tylko poszerzyły wiadomości na tamat prezentowanych zawodów, ale uczyły się jak  współpracować  w grupie, opanować emocje, dostosować się do norm panujących w grupie,miały możliwość pokazania swojej twórczości artystycznej.

Galeria