Aktualności

Dodatkowe dyżury specjalistów w okresie ferii zimowych

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie! W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych uruchamiamy dodatkowe dyżury telefoniczne specjalistów w okresie od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r. Do kontaktu zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli potrzebujących wsparcia (porada dla rodziców/opiekunówprawnych i młodzieży, terapia psychologiczno-pedagogiczna, interwencja kryzysowa, porada logopedyczna).

Telefony kontaktowe: 667-358-783, 695-490-748

Przypominamy także, że Poradnia funkcjonuje w trybie stacjonarnym według aktualnie obowiązujących wewnętrznych procedur w stanie pandemii COVID-19 (do zapoznania się w zakładce: nowe procedury związane z wizytą w naszej poradni).

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku z pomocy psychologiczno-pedagogicznej można skorzystać w ramach Poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która uruchomiona została przez ministerstwo w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19. Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię, gdzie dyżurują specjaliści.

Bezpłatna infolinia: 800-080-222

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Dyżury psychologów i pedagogów

Lp.

Imię i nazwisko

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1.

Ewa Pluta

 

1100- 1330

 

 

 

 

2.

Magdalena Kaniewska–Przygońska

   

 

 

830-1100

 

3.

Teresa Kolińska

 

 

1100- 1330

 

 

 

4.

Katarzyna Frącala

   

 

 

800- 1030

 

5.

Barbara Łuczak

   

 

 

1130- 1400

 

6.

Anna Zawadka–

Kwaśny

 

 

800- 1030

 

 

 

7.

Anetta Pęczak

   

 

 

1100- 1330

 

8.

Romualda Zagozda–

Frącztak

 

800- 1030

 

1430- 1630

 

1500-1800

 

 

800- 1100

9.

Anna Gradecka–

Porada

   

 

 

1130- 1400

 

1100- 1400

10.

Patrycja Adamczewska–

Mobarak

 

 

800- 1030

 

 

 

 

z poważaniem

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

Barbara Piąstka-Dopieralska