Aktualności

Zaproszenie na webinar dla nauczycieli z Powiatu Tureckiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze dla nauczycieli z Powiatu Tureckiego na temat:
 
„PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY NAUCZYCIELA  W OBLICZU EPIDEMII -WYZWANIA, ZAGROŻENIA I ZASOBY W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI EDUKACYJNEJ”
 
TERMIN: 20.05.2020 r., godzina 14.30-16.30
 
Celem e-spotkania jest:
- wsparcie merytoryczne i emocjonalne nauczycieli w trudnej, ciągle zmieniającej się sytuacji,
- stworzenie możliwości wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie pracy zdalnej,
- wzmacnianie sieci wzajemnego wsparcia w lokalnym środowisku edukacyjnym.
 
Webinar będzie oparty o 2 moduły, w których każdy składać będzie się z części wykładowej i dyskusyjnej (podczas której będzie można zadawać pytania).
 
Moduł I będzie dotyczyć psychologicznych aspektów sytuacji edukacyjnej w okresie epidemii i prowadzić go będzie Pani Iwona Michalak-Jędrzejczak, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „EMPATIA”. 
 
Moduł II będzie dotyczyć realizacji zaleceń wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i prowadzić go będzie Pani Patrycja Adamczewska-Mobarak, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.
 
Zgłoszenia do udziału w webinarze prosimy kierować na adres: 
poradnia-turek@wp.pl do dnia 18.05.2020 r.. W zgłoszeniu mailowym prosimy w tytule maila wpisać „zgłoszenie na webinar”, a w treści imię i nazwisko, szkołę/placówkę. Osoby zainteresowane zaświadczeniem potwierdzającym udział w webinarze prosimy o dopisanie w mailu „zaświadczenie”. O zakwalifikowaniu się na webinar uczestnicy zostaną poinformowaniu drogą e-mailową, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni tel.: 63 278-50-73 *ZAPRASZAMY*
 
*Prosimy uczestników o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. Zgłoszenie na webinar jest równoznaczne z akceptacją w/w klauzuli. 
 

Pliki do pobrania

Galeria