Aktualności

Praca zdalna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19,

NA PODSTAWIE:

  • Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zmianami poz. 567 i 568).

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410, 492, 595 i 642).

informujemy, że

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

pracuje zdalnie.

Z uwagi na to, do czasu ustania zagrożenia na terenie placówki nie będą podejmowane działania diagnostyczne i terapeutyczne. Jednakże pracownicy pedagogiczni pozostają w gotowości do pracy, co oznacza, że są do Państwa dyspozycji i realizują w miarę możliwości swoje zadania w formie zdalnej. Niektóre formy pracy, między innymi diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, możliwa jest jedynie bezpośrednio, dlatego też termin realizacji złożonych przez Państwa wniosków ulegnie wydłużeniu. Niektóre formy terapii, z uwagi na wykorzystywanie specjalistycznych metod i narzędzi pracy oraz potrzeby psychofizyczne (zwłaszcza małych dzieci), również nie będą możliwe do zrealizowania w formie zdalnej. Za te ograniczenia i opóźnienia z góry przepraszamy, jednakże pragniemy podkreślić, że zawieszenie naszych działań jest podyktowane dbałością o zdrowie Państwa, zdrowie Państwa dzieci oraz nasze, pracowników poradni i naszych rodzin. Tylko ograniczenie kontaktów bezpośrednich i ograniczanie opuszczania domu pomoże zminimalizować przenoszenie wirusa.

Ponadto informujemy, że sekretariat poradni również jest do Państwa dyspozycji, jednak z uwagi na wprowadzone środki ostrożności prosimy o zminimalizowanie wizyt bezpośrednich. W tym okresie zawieszona zostaje możliwość odbioru osobistego opinii/orzeczeń/zaświadczeń. Wszystkie dokumenty obecnie przesyłamy do Państwa pocztą tradycyjną i przypominamy, że druki dokumentów do pobrania (wniosków, zaświadczeń, itp.) dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „do pobrania”. Dokumentacja, którą Państwo chcą przedłożyć w poradni (np. wniosek o badanie), może być przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faxem.

Na czas epidemii pracownicy administracji dyżurują w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Pracownicy pedagogiczni są do Państwa dyspozycji w ramach DYŻURÓW SPECJALISTÓW (PEDAGOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, LOGOPEDA) – których harmonogram uaktualniamy wraz z kolejnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem dyżurów zdalnych (telefonicznych) i kontaktu z naszymi specjalistami, celem uzyskania wsparcia, porady, konsultacji, instruktażu. Zachęcamy rodziców dzieci objętych różnymi formami terapii do konsultacji ze specjalistami, celem wsparcia w procesie kontynuacji oddziaływań. Dyżury te adresowane są również do rodziców/opiekunów/nauczycieli, którzy dotychczas nie korzystali z pomocy poradni, a w tej trudnej sytuacji zmagają się z różnymi wyzwaniami dnia codziennego. Wszelkie zapytania i zapotrzebowanie w zakresie realizowanych przez nas zadań można także kierować na adres mailowy poradni. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej (na bip i fb), gdzie zamieszamy materiały dla rodziców, nauczycieli i młodszych odbiorców oraz bieżące informacje dotyczące organizacji pracy poradni.

Z poważaniem
Dyrektor PP-P,
Pracownicy pedagogiczni i administracji

 

Dane do kontaktu:
tel: 63 278-50-73;
63 289-26-16;
fax: 63 289-26-17
e-mail: poradnia-turek@wp.pl

Galeria