Aktualności

Pierwsze plenerowe spotkanie w ramach sieci współpracy doradców zawodowych i dyrektorów szkół podstawowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ramach sieci współpracy wraz z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zorganizowała 5 marca 2024 roku pierwsze plenerowe spotkanie dla doradców zawodowych, dyrektorów szkół, którego celem było poznanie specyfiki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia doskonale wyposażonych pracowni zajęć praktycznych.
Honorowym gościem był Powiatowy Urząd Pracy.
Poradnia realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego poprzez diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów, indywidualne porady, warsztaty dotyczące planowania kariery zawodowej. W 2021 roku została utworzona sieć współpracy doradców zawodowych w ramach wspierania funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy.
W październiku 2021 roku Poradnia po raz pierwszy włączyła się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oferując indywidualne porady, konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty dla uczniów z terenu Powiatu Tureckiego oraz wykład dla doradców zawodowych pt. „Tożsamość doradcy zawodowego w szkole i placówce edukacyjnej”. W następnym roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery” dla uczniów klas I-VIII, którego celem było uwrażliwienie uczniów na różnorodność świata zawodów.

 

Galeria