Aktualności

Innowacyjne zajęcia w Sali Doświadczania Świata

W listopadzie 2022 roku w naszej poradni została utworzona Sala Doświadczania Świata. Powstała na potrzeby zajęć profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu powiatu tureckiego oraz działań terapeutycznych dla dzieci, które objęte są regularną terapią w poradni. Celem głównym zajęć jest stymulacja polisensoryczna – integracja wrażeń wzrokowo-słochowo-dotykowych z wykorzystaniem elemantów sali. Dzieci koncentrują swoją uwagę na dostarczanych bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych jak również węchowych, zwiększają swoją aktywność i motywację do działania i poznawania różnych bodźców (zrozszerzają swoją bazę doświadczeń). Dzieci mają wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebują. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dostarczają dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zadowolenia, radości i sprawstwa, stwarzają atmosferę zaufania, odprężenia, relaksu i wyciszenia.

 

Zajęcia cieszą się nieustającym zainteresowaniem. Do czerwca 2023 roku z Sali Doświadczania Świata skorzystało ponad 60 nauczycieli i rodziców oraz 350 dzieci w ramach zajęć profilaktycznych ze szkół i przedszkoli powiatu tureckiego, a także dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w poradni i w ramach projektu „Za życiem“.

Zajęcia prowadzą i koordynują: Teresa Kolińska i Aleksandra Sztrymer.

 

Pliki do pobrania

Galeria