Aktualności

OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

W dniu 24.10.2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie Sali Doświadczania Świata, przeznaczonej do pomocy terapeutycznej, profilaktycznej i edukacyjnej oraz przekazanie sprzętu komputerowego dzięki wsparciu Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

Salę Doświadczania Świata udało się wyposażyć dzięki środkom pozyskanym z akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez Telewizję Polską, której staliśmy się beneficjentem. Projekt Reklama Dzieciom pozwolił doposażyć poradnię m.in. w projektor kolorów i obrazów, emiter zapachów, panele sensoryczne, sensoryczny podświetlany stolik wodny, światłowody, kolumnę wodną, urządzenie nagłośniające, magiczną kulę, lampę UV.

Jako kreatywna placówka, wciąż szukamy metod, które pomogą prowadzić bezpieczną, przyjazną, a jednocześnie efektywną terapię dzieci. Sala Doświadczania Świata w naszej placówce sprawi, że korzystające z niej dzieci będą miały szansę odkrywania nowych, nieznanych im do tej pory doznań, z uwagi na zdiagnozowane niepełnosprawności. Zaowocuje to osiągnięciem konkretnych efektów terapeutycznych, korzystnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia dzieci, przyczyni się do poprawy sprawności ruchowej, rozwoju mowy, rozwoju procesów integracji zmysłów, funkcjonowania procesów poznawczych, zwiększy orientację w schemacie ciała i w przestrzeni, ułatwi im pokonywanie lęków oraz będzie motywować do podejmowania aktywności. Terapia dobierana będzie indywidualnie do potrzeb dziecka. Będzie ono miało wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Sala stwarza poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość wyciszenia się i rozładowania stresu. Pozwala dziecku przenieść się w inny świat – pokój, którego granic nie stanowią ściany, a ludzka wyobraźnia. To świat pełen obrazów, zapachów i dźwięków, w którym niczego nie trzeba, za to wszystko można.

Założeniem projektu jest możliwość skorzystania z Sali Doświadczenia Świata przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Powiatu Tureckiego. Początkowo planujemy przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dla 200 dzieci. Seans w tej sali będzie doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji oraz przyczyni się do zapobiegania trudnościom szkolnym i poprawi emocjonalno-społeczny dobrostan dzieci. Sala Doświadczania Świata przeznaczona będzie również do prowadzenia zajęć psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami ruchowymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocjonalnymi, dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, zespołem Aspergera, z zaburzeniami neurorozwojowymi i  innymi zaburzeniami. Część uczestników projektu to dzieci, które już obecnie objęte są regularną terapią w poradni. Aktualnie w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczy 35 dzieci, każde z nich ma zapewnione 1,5 godziny specjalistycznych zajęć w tygodniu. Z Sali również będą korzystać dzieci objęte program „Za Życiem”, który prowadzimy od czerwca 2022 roku. Projekt przeznaczony jest również dla rodziców i nauczycieli. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku przeprowadzą spotkania szkoleniowe i instruktażowo-poradnicze. Łącznie projekt obejmie 290 uczestników, którymi będą dzieci, rodzice i nauczyciele.

W dniu dzisiejszym nastąpiło również przekazanie sprzętu komputerowego, przez Wielkopolski Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Przeznaczony on będzie na cele dydaktyczne dla nauczycieli, niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania naszej placówki i będzie stanowić niezbędny element pracy.

 

Galeria