Aktualności

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM W RAMACH PROGRAMU "ZA ŻYCIEM" (TERAPIA PEDAGOGICZNA)

Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych. Metodą wspomagającą w pracy z dziećmi jest Integracja sensoryczna. Oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wszystkich zmysłów zwiększa efektywność uczenia się. Dobór odpowiednich środków dydaktycznych ma na celu zachęcanie dzieci do aktywności i pracy nad pokonywaniem własnych trudności. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Frącala.

Galeria