Aktualności

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy na II spotkanie „Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych” organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

 

Termin spotkania: 08.06.2022 r., godzina16.00

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku, ul. Kościuszki 6.

Tematyka: Wymiana dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć z grupą.

Plan spotkania:

   1.    Powitanie – Teresa Kolińska (koordynator sieci).

   2.    Wymiana informacji w zakresie warsztatu pracy doradcy zawodowego w szkole- wymiana materiałów i dyskusja.

   3.    Przygotowanie i koordynowanie działań w zakresie organizacji OTK w roku szkolnym 2022/2023.

   4.   Zakończenie spotkania.

 

Galeria