Aktualności

RELACJA Z EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TURKU

Jak co roku w marcu obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy European Day of Speech and Language Therapy. Jest to święto–logopedów, terapeutów mowy i języka.

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 2004 roku, w Polsce od 2007 roku. Wydarzenie ma na celu zachęcenie rodziców by nie zwlekali z poradą lub konsultacją u specjalisty dziecka, które ma kłopoty z mówieniem.  Europejski Dzień Logopedy, który jest obchodzony co roku 6 marca, to nie uroczysta akademia, ale społeczne działania skierowane do wielu odbiorców:

- do pacjentów (dzieci i dorosłych), u których występują trudności w komunikacji, mających wady wymowy;

- do rodziców niemowląt, których niepokoi rozwój dziecka i chcą skonsultować swoje obserwacje lub rozwiać  pojawiające się wątpliwości;

- rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których rozwój, komunikacja lub wymowa budzą niepokój;

- do pedagogów, lekarzy oraz szerokiego grona społecznego.

Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy logopedycznej, rozpowszechnianiu wiedzy logopedycznej oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku, jak co roku organizuje Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w ramach EDL. Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Logopedy była „Terapia mowy i języka na każdym etapie życia”. W tym roku nasza poradnia zorganizowała święto 7 marca. Ze względu na pandemię placówka w reżimie sanitarnym przyjmowała pacjentów i ich rodziców zgodnie z procedurami epidemiologicznymi. Przyjmowane były dzieci na wyznaczoną godzinę, po wcześniej umówionej  rozmowie telefonicznej. Logopedzi z poradni w godzinach od 9.00 do 18.00 prowadzili diagnozy logopedyczne, konsultacje, porady oraz instruktaże. Prowadzone były również przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę” oraz „Słyszę dla przedszkolaków”.

Europejski Dzień Logopedy był też miłą okazją do złożenia logopedom poradni wizyty Pana Starosty Dariusza Kałużnego oraz Pana Sławomira Kosobudzkiego - naczelnika Wydziału Edukacji. Na ręce pani Dyrektor Barbary  Piąstki-Dopieralskiej złożyli kwiaty oraz dyplom w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego z podziękowaniami dla logopedów za profesjonalizm i troskę nad dziećmi i młodzieżą Powiatu Tureckiego życząc zdrowia, spokojnej pracy dającej zadowolenie i zawodowe spełnienie.

                                                                                                          Oprac. Ewa Kujawa

surdologopeda

 

Galeria