Aktualności

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W dniu 03.03.2022 r. na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku odbyły się zajęcia  grupowe dla dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju oraz  prelekcja dla rodziców na temat  - "Wpływ motoryki małej i lateralizacji na rozwój mowy dziecka".

Rodzice  dowiedzieli się, że funkcje manualne i funkcje mowy są ściśle ze sobą powiązane. Zależność ta występuje już na poziomie neurofizjologicznym ze względu na bliskość lokalizacji i powiązania funkcjonalne w mózgu. Dziecko poprzez manipulacje rękami aktywizuje obszary kory mózgowej, które są odpowiedzialne za ruch, pobudzając tym samym obszary ruchowe mowy. Warto więc wspierać rozwój dziecka poprzez zabawy stymulujące pracę rąk, a tym samym motorykę małą.

Zajęcia  grupowe ukierunkowane  były na  odkrywanie świata poprzez zmysły:

  • dotyku (zabawy dotykowe, brudzące zabawy),
  • równowagi (huśtanie, kręcenie),
  • wzroku (bańki mydlane, sześciany świetlne),
  • słuchu (zabawa instrumentami, porównywanie dźwięków),
  • węchu (wąchanie produktów spożywczych, rozpoznawanie zapachów),
  • smaku (rozpoznawanie smaków).

Dzięki poznaniu różnorodnych, sensorycznych zabaw, dzieci  aktywnie spędziły czas, rozwijając swoją wyobraźnię.  Zajęcia stworzyły im okazję do ruchu i  zapewniły  wyjątkowe odczucia. Zabawy materiałami sypkimi oraz o różnej fakturze doskonale aktywizowały małą motorykę, która jest niezbędna w procesie późniejszego pisania.

Zajęcia dla dzieci zorganizowały: pedagog Teresa Kolińska, psycholog Patrycja Adamczewska-Mobarak, logopeda Mirosława Miśko, logopeda Ewa Kujawa.

Prelekcję dla rodziców przeprowadziła - neurologopeda Aleksandra Sztrymer.

 

 

Galeria