Aktualności

Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 

W dniach 18-22.10.2021 r. odbywał się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Hasłem przewodnim tegorocznego OTK była “Wyprawa na 3K”. Ogólnopolski Tydzień Kariery, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, pracy, poszukujący swojej drogi zawodowej, kariery, dlatego inicjatywa ta kierowana jest zarówno do przedszkolaków, zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Ideą przewodnią koncepcji OTK jest pomoc każdemu, w każdym momencie jego życia, zgodnie z założeniami całożyciowego poradnictwa kariery i zasadą uczenia się przez całe życie. Celem jest, aby usługi orientacji zawodowej i poradnictwa – m. in. dzięki OTK – wkroczyły jako trwały element do przedszkoli, szkół, instytucji rynku pracy oraz np. do uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach OTK podejmowanych jest szereg działań związanych z popularyzowaniem poradnictwa zawodowego i idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, po to, żeby pokazać, jak bardzo ważne i potrzebne, każdemu z nas, jest nowoczesne poradnictwo zawodowe.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku włączyła się w tegoroczne działania OTK oferując indywidualne porady/konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty dla uczniów z terenu Powiatu Tureckiego oraz wykład dla doradców zawodowych ze szkół i placówek naszego powiatu.

W ramach indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym można było na terenie PP-P skorzystać z bezpłatnych, nie wymagających wcześniejszego umówienia się konsultacji/porad dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz indywidualnych diagnoz preferencji i zainteresowań zawodowych zgodnie z zamieszczonym wcześniej na stronie internetowej poradni harmonogramem dyżurów. Dyżury pełnili nasi doradcy zawodowi: Anna Gradecka-Porada, Teresa Kolińska i Romualda Zagozda-Frątczak. Na stronie FB zamieszczono także post z przydatnymi linkami do autodiagnozy w tym zakresie.

Na terenie poradni odbyło się także spotkanie dla szkolnych doradców zawodowych – prelekcja połączona z dyskusją, pt. „Tożsamość doradcy zawodowego w szkole i placówce edukacyjnej”. Oprócz oczywiście promowania OTK i zachęcania do aktywnego włączania się szkół w inicjatywę w kolejnych latach, głównym celem spotkania było przyjrzenie się „sylwetce” szkolnego doradcy zawodowego w kontekście wymaganych kompetencji, obowiązków, celów, które realizuje w oparciu o definicje i przepisy obligujące szkolnych doradców zawodowych. Celami pośrednimi spotkania były m. in. zwiększenie świadomości doradcy w zakresie oczekiwań uczniów i rodziców wobec działań szkolnego doradcy zawodowego, zachęcanie szkolnych doradców do współpracy z Poradnią oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze doradztwa zawodowego. Efektem spotkania było nawiązanie współpracy w ramach sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych i wyznaczenie koordynatora sieci (Pani Teresa Kolińska). Spotkanie było płaszczyzną wymiany informacji w zakresie pełnionych przez doradców zadań i form ich realizacji w poszczególnych szkołach oraz sposobów organizacji własnego warsztatu doradcy w oparciu o aktualne rozporządzenie. Stanowiło to cenne uzupełnienie wykładu o praktyczne doświadczenia i przykłady dobrych praktyk.

Z kolei na terenie szkół odbywały się warsztaty zawodoznawcze dla uczniów stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, pt. „Moja droga do sukcesu”. Z zajęciami byliśmy zarówno w szkołach podstawowych (m. in. Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku, Szkoła Podstawowa w Chylinie, Szkoła Podstawowa w Brudzewie, Szkoła Podstawowa w Miłaczewie) oraz ponadpodstawowych (Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich). Zajęcia miały formę praktyczną. Uczniowie, zgodnie z tegorocznym hasłem OTK wykonywali plakat o tematyce “wyprawa na 3K”, który symbolizował drogę zawodową (karierę) oraz potrzebny podczas tej drogi ekwipunek, tj. elementy składające się na sukces zawodowy, jak np. kompetencje i kreatywność. Powstało wiele inspirujących prac, pokazujących jak młodzi ludzie myślą o swojej karierze zawodowej, co wiedzą na temat jej planowania i rozwijania, gdzie szukają inspiracji, ale też jakie mają obawy i opory na tej drodze. Tworzeniu prac towarzyszyły żywe i pobudzające do refleksji dyskusje, dominowały emocje związane z procesem decyzyjnym. Zajęcia miały zachęcić uczniów do myślenia w tym obszarze i podejmowania przemyślanych wyborów edukacyjno-zawodowych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, pokazały jak temat kariery może stymulować kreatywność w myśleniu i działaniu, co z kolei jest niezbędne w planowaniu i realizowaniu swojej ścieżki zawodowej.

Romualda Zagozda-Frątczak

Psycholog, doradca zawodowy

 

 

Galeria