Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW I DARCZYŃCÓW

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości z okazji 50-lecia Poradni i którzy wspierają nas także na codzień.

Galeria