Aktualności

ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY PORADNI ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI

                       

Szanowni Dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkół i placówek.

W związku z wytycznymi MEN dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, informujemy o naszej  gotowości do:

  • Zintensyfikowania współpracy poradni ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi.
  • Opracowania harmonogramu i tematyki zajęć reintegracyjnych, na podstawie diagnozy potrzeb szkół i placówek, dotyczącej kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców (diagnoza prowadzona we współpracy z wychowawcami, pedagogami, psychologami szkół i placówek).
  • Realizacji programu zajęć reintegracyjnych w szkołach i placówkach.
  • Przeprowadzenia warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
  • Wzmożenia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego po powrocie do szkół głównie w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.

Nasza współpraca kontynuowana będzie również w formie stałych dyżurów/konsultacji  psychologów/pedagogów dla uczniów i rodziców na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku (godziny dyżurów i kontakt do specjalistów są  zamieszone na stronie Poradni www.ppp.turek.pl).

Zainteresowanych Nauczycieli/Pedagogów zachęcamy do kontaktu i zgłaszania potrzeb szkoły/placówki w zakresie skorzystania z materiałów do zajęć integracyjnych (zostaną one udstępnione w formie elektronicznej):

  1. Jak rozwijać wśród uczniów konstruktywne relacje społeczne?
  2. Jak rozwijać wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z trudnościami i poczucie sprawczości?
  3. Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie?
  4. Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? 

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku

Galeria