Aktualności

LIST OTWARTY DO NAUCZYCIELI

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowne Grono Pedagogiczne,

Trwająca od ponad roku pandemia wywołała szereg zmian w naszym życiu i konieczność dostosowywania się do nich, co stanowiło ogromne wyzwanie dla nas wszystkich – nauczycieli, uczniów, rodziców. Dla wielu z nas był to rok strat w różnych wymiarach i aspektach życia. Część z nas straciła poczucie bezpieczeństwa i równowagi w życiu, ponieważ utraciła istotne wartości- przyjaźń, pracę, dom, pełną rodzinę, zdrowie, etc.. Relacje z domownikami w wielu domach skomplikowały się, zostały wystawione na próbę, albo napięły się do granic możliwości. Wielu z nas utraciło bliskie osoby i nadal jest w procesie żałoby. Pamiętajmy, że wśród nas nauczycieli, ale także wśród uczniów są osoby, które przez ten rok mogły zmagać się   z wynikającymi z owych strat różnymi kryzysami, trudnościami, a kolejna sytacja zmiany, w postaci powrotu do szkół i tzw. normalności, również jest obciążająca, ponieważ niesie ze sobą wiele ambiwalentnych emocji.

Uczniowie mogą doświadczać z jednej strony radości i podekscytowania na ponowne spotkanie z rówieśnikami i powrót do ulubionych aktywności, a z drugiej strony lęk i niepokój z tym związany. Wielu z nich nurtują pytania, jak przyjmą mnie koledzy/koleżanki, nauczyciele, jak poradzę sobie z wymaganiami nauki i zupełnie innym trybem życia, nowym rozkładem dnia? I są to pytania oraz obawy uzasadnione. Musimy mieć świadomość, że powrót po tak długiej przerwie powoduje, że wszystkie relacje, zarówno te pomiędzy uczniami, jak i uczniami, a nauczycielami, a nawet wzajemne relacje w gronie pedagogicznym będą musiały być zbudowane od nowa.

Raporty z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów mówią o olbrzymich skutkach zdrowotnych pandemii, jak np. wzrost poczucia osamotnienia, przygnębienia (zwłaszcza wśród dziewcząt), stres szkolny, wzrost myśli samobójczych (zaburzeń depresyjnych, depresyjno-lękowych), cyberprzemocy. Konsultanci krajowi ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wskazują, że aby pomóc młodym należy m. in wdrożyć system ułatwiający powrót do szkół, nadrabianie zaległości, ale nade wszystko działania na rzecz zmniejszenia stresu szkolnego, czyli te na rzecz dobrostanu psychicznego.

W tej sytuacji sferą, która priorytetowo wymaga zaopiekowania i wsparcia jest sfera emocjonalno-społeczna, sfera intro- i interpersonalna. Powinniśmy teraz szczególnie zwrócić uwagę i poświęcić odpowiednią ilość czasu na adaptację do nowej rzeczywistości i wzmacnianie działań integracyjnych, czyli oswojenie się i przyzwyczajenie do bycia razem w grupie, odbudowanie relacji, odbudowanie zespołu klasowego, relacji uczeń-nauczyciel. Nie możemy też pominąć bagażu, z którym uczniowie przychodzą po roku izolacji- wszystkich tych emocji, które kumulowali, deprywowanych potrzeb, nabudowanych obaw, zrodzonych oczekiwań. Bez ich odreagowania i przyjrzenia się im, przestrzeń edukacyjna będzie ciągle przez nie obciążana i zakłócana, przez co efektywna edukacja nie jest możliwa. Zachęcamy więc, zwłaszcza w pierwszym okresie po powrocie do nauki stacjonarnej do wszelkich działań obniżających stres szkolny i zwiększających poczucie bezpieczeństwa uczniów- rozmowy, odreagowanie, bycie wysłuchanym i zrozumianym, bycie razem, także poza murami szkoły. Jesteśmy przekonani, że ograniczenie na chwilę obecną do niezbędnego minimum (zwłaszcza w pierwszym tygodniu po powrocie) oceniania, sprawdzania wiedzy i umiejętności, zaprocentuje stworzeniem przestrzeni do efektywnej nauki i zbuduje w uczniach gotowość do podejmowania większego wysiłku w przyszłości. Tym samym przyczyniamy się do łagodzenia skutków pandemii i wzmacniamy zasoby psychiczne uczniów na przyszłość. Warto tu też zwrócić uwagę na ogólnopolskie akcje związane z minimalizowaniem stresu związanego z powrotem do szkoły, np. zainicjowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „TYDZIEŃ ULGI”, do którego aplikowało już ponad 300 szkół (szkoły można zgłaszać przez stronę: http://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi).

Chcielibyśmy wesprzeć Państwa w działaniach na rzecz uczniów poprzez swoją otwartość i gotowość do działań bezpośrednich w szkołach i placówkach. Zachęcamy do współpracy i zgłaszania oczekiwań w tym zakresie (zarówno telefonicznie, jak i przez formularz na stronie poradni www.ppp.turek.pl). Jednocześnie przekazujemy wartościowe materiały, które można wykorzystać w pracy z uczniami podczas procesu adaptacji.

 

Dyrektor wraz z Zespołem Specjalistów

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku


 

Galeria