Aktualności

ZDROWIE PSYCHICZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zapraszają do zapoznania się i promocji z działań kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie - wszystkie informacje znajdują się na stronie:

https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/ <https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/>

oraz

https://www.facebook.com/ROPSwPoznaniu

Zachęcamy do zapoznania się  z II wydaniem "Kryzysownika" - wojewódzkiego przewodnika po dostępnych formach wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, uzupełnionego o elementy psychoprofilaktyczne - czyli umiejętności, które pozwalają zadbać o własną kondycję psychiczną. W Kryzysowniku znajdują się również niezbędne informacje związane z korzystaniem z pomocy specjalistów: psychologa, psychoterapeuty oraz psychiatry ("Kryzysownik ROPS II wydanie do pobrania w pliku)

 
Zapraszamy również do uczestnictwa w bezpłatnych webinarach – z zakresu psychoedukacji dedykowane rodzicom i nauczycielom (zakładka webinary).

Pliki do pobrania