Aktualności

Nowe procedury związane z wizytą w naszej poradni i dyżury specjalistów

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie  w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną uruchamiamy dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów od 02.11.2020 roku. Do kontaktu zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli potrzebujących wsparcia.

Telefony kontaktowe: 667-358-783, 695-490-748

Dyżury psychologów i pedagogów

Lp. Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Czwartek
1. Ewa Pluta 1100- 1330    
2. Magdalena Kaniewska – Przygońska     830-1100
3. Teresa Kolińska   1100- 1330  
4. Katarzyna Frącala     800- 1030
5. Barbara Łuczak     1130- 1400
6. Anna Zawadka - Kwaśny   800- 1030  
7. Anetta Pęczak     1100- 1330
8. Romualda Zagozda - Frącztak 800- 1030    
9. Anna Gradecka - Porada     1130- 1400
10. Patrycja Adamczewska - Mobarak   800- 1030  

Z dniem 1 września 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku uaktualniła procedury bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i jest przygotowana pod względem sanitarnym na przyjęcie dzieci i młodzieży.

Do Poradni należy przyprowadzać dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. Nie należy przyprowadzać do Poradni dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Przed spotkaniem rodzic będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia. Za zgodą rodzica zostanie wykonany dziecku pomiar temperatury. Rekomenduje się, aby dzieci i rodzice przychodzący do Poradni byli zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), a w przypadku ich braku otrzymają je w placówce.

Przed wizytą w Poradni prosimy o zapoznanie się z procedurami: wyboru formy funkcjonowania Poradni w okresie epidemii COVID-19, przyprowadzania i odprowadzania dzieci z placówki oraz organizacji zajęć, postępowania na wypadek wystąpienia objawów choroby oraz przetwarzania danych szczególnej kategorii  (pliki/linki z opracowanymi procedurami przez PPP).

Zapoznanie się z procedurami i ich przestrzeganie jest wyrazem odpowiedzialności za siebie i innych oraz pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zainteresowanym, zarówno pracownikom placówki, jak i ich klientom, co pozostaje w naszym wspólnym interesie.

Z poważaniem
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku
Barbara Piąstka-Dopieralska
wraz z Pracownikami

Pliki do pobrania

Galeria