Aktualności

Nowy dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

Od 1 września 2020 roku stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku objęła Pani Barbara Piąstka-Dopieralska.

Nowa Pani dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym. Swoją karierę zawodową od początku wiązała z placówkami oświatowymi. Posiada 10-letni staż pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku (początkowo na stanowisku referenta, a następnie na stanowisku pedagoga, specjalisty tyflopedagoga). Z wykształcenia jest informatykiem oraz anglistą. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej. Przez 12 lat pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Galeria