Aktualności

Jak przygotować dziecko na wizytę w Poradni

Przed wizytą w Poradni należy przygotować dziecko do badania:

- wyposażyć w środki ochrony osobistej w drodze do i z poradni (dzieci powyżej 4 r. ż. maseczka i/lub przyłbica, rękawiczki ochronne),

- wyposażyć w przybory (długopis, ołówek, kredki, przybory geometryczne, ewentualnie wodę do picia, chusteczki higieniczne),

- wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa sanitarnego wraz z uzasadnieniem: rekomendujemy pozostawanie rodzica w czasie trwania badania poza budynkiem poradni, z uwagi na konieczność zachowania dystansu przestrzennego i wskazania do unikania skupisk; podczas pobytu w poradni dziecko będzie w gabinecie z osobą badającą; po badaniu rodzic odbiera dziecko o umówionej godzinie,

- poinformować dziecko o możliwych środkach ochrony osobistej, z którymi zetknie się u diagnosty (maseczka, przyłbica, rękawiczki),

- regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny.