Aktualności

Komunikat z dnia 06.05.2020 r.

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku informuje, że z dniem 11.05.2020 roku wznawia działalność diagnostyczną.

  • Na podstawie złożonego wniosku pracownik Poradni skontaktuje się z Państwem telefonicznie, poinformuje o terminie badania, obowiązujących aktualnie procedurach oraz jednocześnie przeprowadzi zdalnie wywiad i ankietę wstępnej kwalifikacji.

  • W pierwszej kolejności będą wydawane opinie i orzeczenia dla dzieci i uczniów rozpoczynających edukację przedszkolną/szkolną (w tym także dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju i odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego) oraz rozpoczynających kolejny etap kształcenia (aktualizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

  • Pozostałe zadania poradni (m. in. zajęcia terapeutyczne) nadal będą realizowane w formie zdalnej do czasu ustabilizowania sytuacji epidemicznej i zmniejszenia ryzyka zakażenia COVID-19.

  • W dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z porad i konsultacji telefonicznych dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Pracownicy Poradni pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.

  • Wszelkie sprawy formalne w trosce o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, rodziców oraz pracowników nadal prosimy załatwiać telefonicznie i mailowo, bądź poprzez umieszczoną przed wejściem do poradni skrzynkę podawczą.

  • Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację bieżące informacje dotyczące procedur diagnozy/terapii w poradni będą zamieszczane na stronie poradni: ppp.turek.pl, na profilu poradni zamieszczonym na portalu Facebook oraz stronie Starostwa Tureckiego (www.powiat.turek.pl w zakładce „jednostki”).

  • Informujemy również, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa i dzieci w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku wdrażane są procedury funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku w trakcie epidemii COVID-19, których celem jest m. in. zmniejszenie ryzyka zachorowania dla pracowników oraz pacjentów poradni. Ponadto przy wsparciu organu prowadzącego pracownicy poradni zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, rękawice), wykonano usługę ozonowania gabinetów.

  • Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, które pomogą nam w spokojnym i rzetelnym przeprowadzaniu diagnoz, nie narażając zdrowia nas wszystkich.