Aktualności

Dziecko ze spektrum autyzmu – o komunikacji alternatywnej

Również w tym roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Turku uczciła Europejski Dzień Logopedy. W ramach odbywających się w placówce Dni Otwartych przeprowadzono diagnozy logopedyczne, przesiewowe badania słuchu, konsultowano indywidualne przypadki z psychologami i pedagogami oraz trwały spotkania z nauczycielami i rodzicami mającymi pod opieką dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uhonorowaniem tych wydarzeń był wykład z elementami warsztatowymi pt. „Dziecko ze spektrum autyzmu – o komunikacji alternatywnej” wygłoszony przez panią Annę Leśną – Szymańską wieloletnią działaczkę i inicjatorkę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto. Wykład odbył się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, za co składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły.

Galeria