Aktualności

Dyrektor PPP na Kongresie Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, p. Magdalena Michalak-Zielińska uczestniczyła w Kongresie Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Dnia 1 lipca 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem zainicjowanego przez Prezydenta RP kongresu było spotkanie przedstawicieli różnych profesji świadczących usługi w dziedzinie poradnictwa. Sesja panelowa, w której uczestniczyła Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku Magdalena Michalak - Zielińska, miała charakter dyskusji otwartej i dotyczyła wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie standardów poradnictwa, zintegrowanych działań wszystkich środowisk świadczących usługi na rzecz społeczeństwa. Głos zabrali doradcy (w tym p. Zofia Romaszewska Doradca Prezydenta RP) i przedstawiciele organizacji i instytucji poradniczych z siedmiu obszarów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego.

Pan Prezydent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wspólnych działań i rozwoju obszaru poradnictwa, które szczególnie leży mu na sercu, gdyż przez 4 lata w biurze poselskim świadczył porady prawne i ma świadomość w jakich trudnych, niekiedy beznadziejnych  sytuacjach ludzie się znajdują  i  trzeba wiedzieć jak im pomóc, dlatego należy wspólnie się zastanowić, cyt.: „co zrobić, żeby pytali , w jaki sposób uniknąć problemu, żeby to zmienić?”. W czasie kongresu pojawiły się głosy, aby wrócił do łask telefon zaufania oraz podjęto głos psychologa, który zaznaczył, że braki kadrowe (dotyczące neurologów dziecięcych i psychiatrów) to jest główny problem, z jakim zmaga się wiele placówek.

Zatrważające są dane dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży i temu trzeba zapobiec. Był to temat równie ważny dla  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, która prowadzi liczne terapie, w tym psychologiczne oraz m.in.: zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię SI i Biofeedback, oprócz stałych prac diagnostycznych i orzecznictwa, i tym wyróżnia się na tle innych poradni w województwie. Pani Dyrektor i chciałaby, aby pomoc świadczona na rzecz dzieci i młodzieży była efektywna i odpowiadała na ich potrzeby.

Z poważaniem,
Magdalena Michalak- Zielińska

Galeria